ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ ЭКЗАМЕН ПДД ONLINE

ПЛАТНЫЙ ЭКЗАМЕН

«Правила дорожного движения».
5.00 AZN

Пособие «О дорожном движении» разработано на основе дополнений и изменений к Закону Азербайджанской Республики. Это пособие предусмотрено для водителей и других участников дорожного движения. Пособие можно использовать с целью изучения правил дорожного движения, дорожных знаков и дорожной разметки.
”YOL HƏRƏKƏTININ TƏŞKILI” VƏ “HƏRƏKƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ƏSASLARI” FƏNLƏRİ ÜZRƏ BÜTÜN KATEQORIYALARA AİD TEST- İMTAHAN ÇALIŞMALARI.
9.00 AZN

Bu dərs vəsaiti kompleks şəkildə geniş material toplusunu özündə cəmləşdirərək yol hərəkəti qaydalarını öyrənən və sürücülük vəsiqəsini almağa hazırlaşan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsaitdə istənilən kateqoriyalı ('A1”, “A”, “B”, 'C”, “D”, 'BE', “CE” və “DE') sürücülük vəsiqəsini almaq üçün lazımlı material verilmişdir. Material həm biletlər şəklində, həm də mövzular üzrə verilmişdir. Vətəndaşların sərbəst və mükəmməl hazırlaşması məqsədi ilə vəsaitə əlavə edilmişdir: 
Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün dyp-də keçirilən imtahanlara hazirliq vəsaiti
5.00 AZN

Bu vəsait sürücü olmaq istəyən şəxslər üçün hazırlanmışdır. Vəsaitdə verilən hər bir anlayış və qayda şəkillər vasitəsilə izah olunduğundan öyrənmə prosesi asanlaşır və tezləşir. Təqdim edilən vəsaitdən istifadə etməklə qısa zamanda yol hərəkəti qaydalarini və sürücülərə lazım olan digər materilları öyrənmək mümkündür. Bundan əlavə, vəsaitə yol hərəkəti iştirakçıları üçün nəzərdə tutulmuş cərimələr, cəzalar, nəqliyyat vasitələrinin istismarı zamanı onların ödəməli olduqları rüsumlar, vergilər və digər faydalı məlumatlar daxil edilmişdir.
Экзаменационные тесты для подготовки к теоретическим экзаменам
9.00 AZN

«Экзаменационные тесты для подготовки к теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами всех категорий».


Уважаемые читатели!
Представляю Вашему вниманию обновлённую книгу – 2021 года. В данной книге учтены пожелания и замечания читателей, а также исправлены ошибки, допущенные в тиражах 2020 года.
Некоторые читатели ещё пользуются книгой «Экзаменационные тесты по ПДД для подготовки к теоретическим экзаменам на право управления ТС» 2020 года.
Просим читателей книги выпуска 2020 года учесть нижеуказанные исправления:

- стр. 28 - правильный ответ вопроса 35 - 1;
- стр. 28 - правильный ответ вопроса 38 - 2;
- стр. 38 - правильный ответ вопроса 28 - 5;
- стр. 41 - правильный ответ вопроса 14 - 4;
- стр. 92 – в вопросе 167 цифру 5 исправить на 4;
- стр. 94 - правильный ответ вопроса 136 - 3;
- стр. 94 - правильный ответ вопроса 158 - 5;
- стр. 103 - правильный ответ вопроса 22 - 3;
- стр. 160 - правильный ответ вопроса 155 - 4;
- стр. 198 - правильный ответ вопроса 44 - 1.
Спасибо.
С уважением, автор.


ЗВОНИТЕ НАМ
(+994 55) 212 06 75, (+994 50) 750 06 75

© Talibov.az, 2011-2016
Без согласования администрации сайта пользоваться материалом запрещено.

Site by Javid Sultanov Studio