Hörmətli sayt istifadəçiləri!
www.talibov.az saytının müasir variantı olan www.dda.az saytı yaradılmış və sizin istifadənizə verilmişdir.
www.dda.az saytı virtual təlim-tədris platforması olaraq daha geniş və müasir funksiyalara malik olmaqla yanaşı, özündə yeni test suallarını, 3D qrafikalı dərsləri və digər materialları ehtiva edir.
01.04.2024-cü il tarixindən etibarən www.talibov.az saytının əsas fəaliyyəti dayandırılacaqdır. Daxili balansa hər hansı məbləğ yerləşdirmiş istifadəçilər həmin məbləği 30.04.2024-cü il tarixinədək istifadə edə bilərlər.
www.dda.az saytının imkanlarından yararlanmağınızı tövsiyyə edirik.
Hörmətlə,
“DDA” MMC-nin kollektivi


«Правила дорожного движения».
В данной книге раскрыты закрепленные в Законе Азербайджанской Республики «О дорожном движении» основные понятия, требования предъявляемые к праву управления и допуску транспортных средств к участию в дорожном движении, обязанности и права участников дорожного движения, правила дорожного движения, технические средства регулирования, технические требования по обеспечению безопасности дорожного движения, а также методы оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии, ответственность водителей за совершение правонарушений в области дорожного движения, и необходимые справочные данные для водителей транспортных средств. 
Содержание книги соответствует учебным программам школ по подготовке водителей транспортных средств. Данная книга может быть использована в средних и профессионально-технических школах по подготовке водителей транспортных средств, средних и высших учебных заведениях по подготовке кадров по автомобильной специальности, а также лицами, желающими подготовиться самостоятельно к сдаче экзамена на получение водительских прав.
Для полной подготовки к экзамену рекомендуем, после изучения каждой статьи в этой книге, так же решить тестовым задания по теме в книге «Экзаменационные тесты по правилам дорожного движения», дополненной новыми улучшенными тестовыми заданиями. 

BİZİMLƏ ƏLAQƏ
(+994 55) 212 06 75, (+994 50) 750 06 75

© Talibov.az, 2011-2016
Sayt rəhbərliyinin yazılı icazəsi olmadan məlumatların istifadəsi qadağandır.

Site by Javid Sultanov Studio